Princip tepelného čerpadla

Hlavní stránkatepelná čerpadlaO tepelných čerpadlechPrincip tepelného čerpadla

 Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže získávat tepelnou energii z okolního prostoru (ze vzduchu, ze země, z vody). Děje se to pomocí zemních sond nebo kolektorů, čerpáním vody ze studní a v případě tepelných čerpadel vzduch-voda odebíráním tepelné energie ze vzduchu.

Tepelné čerpadlo přečerpává energii o nižší teplotě na vyšší teplotu, využitelnou pro topení nebo ohřev vody. Aby se zvýšil teplotní potenciál, je nutné dodat určitou energii kompresoru, který stlačuje pracovní látku a tím zvyšuje její teplotu.

Princip tepelného čerpadla:

Stlačené kapalné teplonosné médium se rozpíná v expanzním ventilu a tím se sníží jeho teplota. Ve výparníku se předává teplo z okolního prostředí (vzduch, voda, země) do media, které se mění na páru. Plynné teplonosné médium je kompresorem stlačeno, čímž dojde ke zvýšení jeho teploty a v kondenzátoru tuto teplotu předá topné vodě. Poté je vedeno opět do expanzního ventilu a celý cyklus se opakuje.