Zelená úsporám

Hlavní stránkatepelná čerpadlaDotace na tepelná čerpadlaZelená úsporám

Program ZELENÁ ÚSPORÁM je v roce 2011 pozastaven.

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje eenergie v rodinných a bytových domech.

Od roku 2009 je možné po splnění podmínek programu získat dotaci mimo jiné i na tepelná čerpadla.

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu při výměně neekologického vytápění (elektrokotel, kotel na uhlí a kapalná fosilníí paliva) za tepelné čerpadlo a při instalaci tepelných čerpadel do novostaveb.

Výše dotace závisí na typu instalovaného tepelného čerpadla:

  • Tepelná čerpadla země-voda 75000 Kč
  • Tepelná čerpadla voda-voda 75000 Kč
  • Tepelná čerpadla vzduch-voda 50000Kč

Dotace na tepelná čerpadla vzduch-voda je nižší, protože celková investice oproti tepelným čerpadlům země-voda a voda-voda je menší. U tepelných čerpadel vzduch-voda odpadájí náklady na realizaci vrtů případně zemních kolektorů.

Jednotlivá opatření z programu na úsporu energie je možné kombinovat. Tím je možné získat dodatečný bonus.

Součástí úspěšné žádosti o podporu musí být projekt a takzvané energetické hodnocení. Pro vypracování tohoto projektu je nutné oslovit odborníka, který je registrovaný v databázi České komory autorizovaných inženýrů a techniků (www.ice-ckait.cz) nebo v seznamu České komory architektů (www.cka.cz). Na zpracování projektu i potřených výpočtů (tedy energetického hodnocení) je možné také zažádat o podporu. podrobnější informace o podpoře na projekt najdete na www.zelenausporam.cz.

Dodavatel tepelného čerpadla musí být zařazen v Seznamu odborných dodavatelů. Tepelné čerpadlo, které chcete použít, musí být zaregistrováno v Seznamu výrobků a technologií.