země - voda

Hlavní stránkatepelná čerpadlazemě - voda

Tepelná čerpadla země-voda využívají teplo obsažené v půdě. Energie je z půdy odebírana prostřednictvím plošného kolektoru nebo pomocí vertikálních vrtů (sond).

Tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci se zemním kolektorem využívá energii akumulovanou ze slunce a prosakující vody. Zemní kolektor se ukládá do hloubky cca 1,2 až 2m pod zem. V této hloubce ještě není stálá teplota země a je nutné počítat s doplňkovým zdrojem tepla. Při volbě tepelného čerpadla země-voda a plošného kolektoru se nesmí zapomenout na to, že zemina v jejich okolí promrzá. Proto nesmí být kolektor umístěn tam, kde může promrzání způsobit potíže (vodovodní přípojky, kanalizace, základy budov, kominikace). Pozemek, kde je už zemní kolektor instalovaný není možné využít pro výsatbu stromů nebo pro stavenbí účely. Výhodou zemního kolektoru oproti vrtům jsou nižší pořizovací náklady.

V případě odebírání energie pomocí vertikálních vrtů (sond) je nutné počítat s vysokými pořizovacími náklady samotných vrtů. 

Použitá technika