vzduch - voda

Hlavní stránkatepelná čerpadlavzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch - voda jsou v posledních letech nejprodávanějším typem tepelných čerpadel. Oproti ostatním typům čerpadel mají tepelná čerpadla vzduch-voda nižší pořizovací náklady a tudíž rychlejší ekonomickou návratnost. Určitou nevýhodou tepelných čerpadel vzduch-voda je jejich závislost na teplotě okolního vzduchu. S klesající venkovní teplotou klesá výkon tepelného čerpadla, ovšem v opačném případě, roste-li venkovní teplota, roste i výkon tepelného čerpadla. Tím se vyrovná nedostatek výkonu při velmi nízkých teplotách. Ovšem je nutné brát v úvahu, že nízké teploty pod minus 5°C trvají velmi krátce. Topné období se v závislosti na lokalitě pohybuje kolem 180 - 260 dní. Průměrná venkovní teplota se během topné sezony pohybuje v rozmezí kolem plus 3 až 5°C.

Při poklesu výkonu tepelného čerpadla vlivem nízkých venkovních teplot je nutné použít doplňkový zdroj tepla. Instalace tepelných čerpadel vzduch-voda je podstatně jednodužší a rychlejší, než je tomu v případě tepelných čerpadel země-voda. Často opomíjenou vlastností tepelných čerpadel je možnost chlazení v horkých letních dnech. Vlastníte-li bazén nebo uvažujete-li o jeho instalaci, je možné využívat tepelné čerpadlo pro ohřev bazénové vody. Pro tyto účely jsou tepelná čerpadla vzduch-voda ideálním řešením. Díky vysokým topným faktorům v tomto období je ohřev bazénové vody velice levný.

 

Výhody tepelných čerpadel vzduch-voda

  • kompaktní venkovní provedení
  • při instalaci nedochází k žádným zásahům do okolního prostoředí (vrty, výkopové práce)
  • tepelné čerpadlo lze použít všude bez omezení prostoru (velikost pozemku, umístění vrtné soupravy)
  • možnost využití tepelného čerpadla pro ohřev bazénové vody

 

Námi nabízená tepelná čerpadla vzduch-voda jsou v kompaktním venkovním provedení, tzn., že venkovní jednotka obsahuje veškeré součásti (výměník, výparník, kompresor atd.) a do vnitřních prostor jde pouze potrubí pro rozvod topné vody. Tím je dosažená úspora místa v technické místnosti. Tepelná čerpadla v naší nabídce jsou díky svým výkonům vhodná pro instalaci od bytů a rodinných domů až po školy, hotely, kancelářské a průmyslové objedkty.

 

Použitá technika