vytápění infračervenými zářiči

Hlavní stránkaprůmyslové objektyvytápění infračervenými zářiči
vytápění infračervenými zářiči

Přímo vytápěné zářiče vyhřívají určené prostory sálavým vytápěním. Sálavé vytápění je založeno na přenosu energie elektromagnetickým vlněním, které je absorbováno pouze pevnými předměty, nikoliv vzduchem. Rozhodující pro ohřev vzduchu je teplota osálaných předmětů. Působení sálavého tepla se podobá působení slunečního záření. Na rozdíl od něj však probíhá pouze ve spektru lidskému zdraví neškodném, tj. v rozsahu vlnové délky od 4,O.10-6 do 8,5.10-6 m.

 

Zdrojem tepla je atmosférický plynový hořák s dlouhým měkkým plamenem. Na konci radiační trubice umístěný ventilátor automaticky reguluje délku plamene a zajišťuje bezpečný odvod spalin. Elektromagnetické vlnění je vyzařováno speciálními radiačními trubicemi s vysokou emisní schopností při teplotě v rozsahu cca 150°C až 470°C.

Použitá technika