Fan coil kazetový MCK B/C

Hlavní stránkakomerční objektyObchodní centraVytápění/chlazení tepelnými čerpadly VZDUCH-VODA + fancoil, vzduchotechnické jednotky
Fan coil kazetový MCK B/C

Katalogový list: FC_MCK_A-B-C_kat_list.pdf

Fan coily MCK B/C (nominální chladící výkon od 2,6 do 5,9kW; nominální topný výkon od 3,5 do 6,4kW)

Modely

010CW015CW
020CW015BW020BW025BW

Nominální průtok vzduchu

vysoká/střední/nízká

m3/h 692/662/630
698/662/612
763/731/695
730/630/527
730/630/527 850/765/665
Celkový chladící výkon1)
kW 2,6
4,5
4,9
3,7
5,0
5,9
Topný výkon2)
kW 3,5
5,6
6,0
4,4
5,5
6,4
Průtok vody
l/s 0,123
0,215
0,223
0,178
0,238
0,280
Připojení vody
palce 3/4"
3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

1) Při nominálních podmínkách: teplota vody na vstupu 7°C, na výstupu 12°C; teplota vstupního vzduchu  27°C suchý teploměr, 19°C mokrý teploměr; vysoká rychlost

2) Při nominálních podmínkách: teplota vody na vstupu 50°C, teplota vstupního vzduchu 20°C; stejný průtok vody jako při chlazení; vysoká rychlost